سبد خرید 0
سبد خرید 0

بیوتیوم

شرکت بیوتیوم Biotium

شرکت بیوتیوم Biotium یکی از شرکت‌های بیوتکنولوژی پیشگام در تکنولوژی تشخیصی فلورسانس و محصولات برای تحقیقات علوم زیستی است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.