سبد خرید 0
سبد خرید 0

بیوتکنه

شرکت Bio-Techne

شرکت Bio-Techne)Techne)، یک شرکت علوم زیستی است که ابزار و منابع نوآورانه زیستی را برای جوامع تحقیقاتی و تشخیصی بالینی ارائه می دهد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.