سبد خرید 0
سبد خرید 0

ای بی آی

شرکت Applied-Biosystems)-ABI)

شرکت Applied Biosystems، یکی از برند های بزرگ زیرمجموعه برند Life Technologies از شرکت ترمو فیشر ساینتیفیک Thermo Fisher Scientific است.
شرکت

Applied Biosystems)ABI) بر روی سیستم های یکپارچه برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی متمرکز شده است که شامل ماشین های کامپیوتری و مواد مصرفی هستند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.