سبد خرید 0
سبد خرید 0

شرکت Applied Biosystems

شرکت Applied-Biosystems)-ABI)

شرکت Applied Biosystems

شرکت Applied Biosystems ، یکی از برند های بزرگ زیرمجموعه برند Life Technologies از شرکت ترمو فیشر ساینتیفیک Thermo Fisher Scientific است.

شرکت Applied-Biosystems)-ABI)

این شرکتبر روی سیستم های یکپارچه برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی متمرکز شده است که شامل ماشین های کامپیوتری و مواد مصرفی هستند.

در سال ۲۰۰۸ ادغام  شرکت مذکور با شرکت Invitrogen نهایی شده و شرکت جدید LifeTechnologies ایجاد شد و بعدا در زیر مجموعه شرکت ترمو فیشر ساینتیفیک Thermo Fisher Scientific قرار گرفت. از جمله محصولات این شرکت میتوان به تولید و غیره اشاره کرد.

از محصولات این شرکت میتوان بهترموسایکلر های مختلف ،دستگاههای الکتروفورز DNA Arrays ،CPC Consumables ،Epigenetics and miRNAs ،Reagents Validated PCR،Real-Time PCR System، الکتروفورز Capillary، معرف ها و کیت های مولکولی، Low Density Arrays، تولید دارو، DynaBeads اشاره کرد.

web site: www.thermofisher.com/ir/en/home/brands/applied-biosystems.html

شرکت آرکا طب روهام (ATR)، نمایندگی فروش محصولات  شرکت Applied Biosystems)ABI) در ایران، قادر به واردات و فراهم نمودن کلیه محصولات این شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن با رعایت کلیه شرایط نگهداری،  جهت تحویل به دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و محققان کشورمان می باشد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.