سبد خرید 0
سبد خرید 0

ابکسا

شرکت Abbexa

شرکتAbbexa ،پیشگام در تولید آنتی بادی های اختصاصی،پروتئین ها،کیت هایELISA وسایر معرف ها برای تحقیقات علمی زیستی است.شرکتAbbexa ،طیف گسترده ای از مواد آزمایشگاهی،از جمله آنتی بادی های اولیه، آنتی بادی های ثانویه و پروتئین هابرای جامعه علمی فراهم می کند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.