سبد خرید 0
سبد خرید 0

IPTG Dioxane Free

IPTG Dioxane Free

IPTG , Dioxane Free برند RPI آمریکا، القاکننده بیان بتا گالاکتوزیداز است و به‌عنوان یک مولکول شبیه متابولیت لاکتوز عمل می‌کند. حضور IPTG به دلیل اتصال آن با مهارکننده lac، موجب فعال شدن ابران lac در رونویسی ژن‌های پایین‌دست می‌شود به خاطر وجود یک اتم گوگرد در IPTG، سلول‌ها نمی‌توانند القاکننده را تخریب کنند و بنابراین غلظت آن ثابت باقی می‌ماند

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.