سبد خرید 0
سبد خرید 0

نیترات-نقره-مرک

نیترات نقره Silver nitrate مرک میلی پور Merck-millipore با قابلیت اتصال به رزدیوهای انتخابی در اسید آمینه ها، تحت شرایط pH اسیدی ضعیف یا خنثی به عنوان یک رنگ برای شناسایی پروتئین ها مناسب می باشد. نیترات نقره در رنگ آمیزی اسیدهای نوکلئیک و گلیکوکونژوگات ها در ژل نیز استفاده می شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.