t4-لیگاز

آنزیم DNA T4 لیگاز

آنزیم DNA T4 لیگاز (5U/µL) فرمنتاز Fermentas، یک پیوند فسفو دی استر بین گروه فسفات ‘5 و گروه هیدروکسیل ‘3 در DNA دوپلکس یا RNA را تشکیل می دهد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *