سبد خرید 0
سبد خرید 0

[PMSF [Phenylmethylsulfonyl fluoride برند RPI آمریکا

 فنیل متان سولفونیل فلوراید [PMSF (Phenylmethylsulfonyl fluoride برند RPI آمریکا، در مراحل آماده‌سازی لیزات سلولی استفاده می‌شود تا از تجزیه پروتئین جلوگیری کند. PMSF، اسیدچرب آمید هیدرولاز را مهار می‌کند و در پروسه تیمار غشای مغز برای بررسی فعالیت گیرنده CB1 استفاده می‌شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.