سبد خرید 0
سبد خرید 0

Trypane-blue–sant

تریپان بلو Blue Trypan یکرنگ اسیدی آبی‌رنگ، آبدوست است که به‌طور گسترده‌ای برای ارزیابی قابلیت زنده ماندن سلول‌ها استفاده می‌شود. به‌عنوان یک روش آسان برای تعیین سلول‌های زنده، تریپان بلو سلول‌های مرده با غشاهای نفوذپذیر را آبی‌رنگ می‌کند، درحالی‌که توسط بسیاری از سلول‌های زنده و غشاهای نامنظم آن‌ها بیرون نگه‌داشته می‌شود و بدین‌صورت سلول‌های زنده نسبت به سلول‌های مرده را مشخص می‌شوند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.