سبد خرید 0
سبد خرید 0

بافر-لیز-کننده-ریپا

بافر لیز کننده ریپا RIPA Lysis Buffer System سانتا کروز Santa Cruz آمریکا، برای لیز سلول‌ها و بافت‌ها در آزمایش ایمونوپرسیپیتاسیون مورداستفاده قرار می‌گیرد. بافر لیزکننده RIPA توانایی دناتوراسیون قوی‌تری نسبت به تریتون X-100 یا NP-40 دارد و برای تخریب غشاهای هسته‌ای در پروسه استخراج هسته استفاده می‌شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.