سبد خرید 0
سبد خرید 0

temed–santa

تمد TEMED سانتا کروز Santa Cruz آمریکا، یک تثبیت‌کننده رادیکال آزاد است که به‌عنوان یک کاتالیست با آمونیوم پر سولفات (APS (Ammonium persulfate برای افزایش پلیمریزاسیون ژل‌های آکریل آمید/بیس آکریل آمید در لکتروفورز پروتئین در ژل عمودی SDS-PAGE استفاده می‌شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.