acrylamidee-santa

آکریل‌آمید Acrylamide سانتا کروز Santa Cruz آمریکا، به‌عنوان ماتریکس در جداسازی الکتروفورتیک اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها استفاده می‌شود. آکریل آمید پلیمرهای خطی را تشکیل می‌دهد و بیس آکریل آمید اتصالات متقاطع بین زنجیرهای پلی آکریل آمید ایجاد می‌کند. با مخلوط کردن نسبت مناسب آکریل آمید به بیس آکریل آمید، اندازه بهینه تخلخلات برای الکتروفورز ژل عمودی SDS-PAGE پروتئین ایجاد می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *