سبد خرید 0
سبد خرید 0

sds-santa

سدیم دودسیل سولفات SDS سانتا کروز Santa Cruz آمریکا،  که به‌عنوان لوریل سولفات نیز شناخته می‌شود، یک دترجنت یونی است که برای تخریب سریع غشاهای بیولوژیک مورداستفاده قرار می‌گیرد. ازآنجایی‌که می‌تواند به‌سرعت ساختار بافت را از بین ببرد و فعالیت RNase و DNase را مهار کند، به‌عنوان یکی از اجزای اصلی معرف‌های تخلیص اسیدنوکلئیک استفاده می‌شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.