سبد خرید 0
سبد خرید 0

IgG-خرگوشی

IgG ها آنتی‌بادی‌های گلیکوپروتئین هستند که پاسخ ایمنی‌ها را تنظیم می‌کنند. IgG خرگوش علیه پروتئین‌های هدف اغلب به‌عنوان آنتی‌بادی‌های اولیه در تحقیقات مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.