سبد خرید 0
سبد خرید 0

آنتی بادی بزی علیه IgG (مولکول کامل) م

ایمونوگلوبولین(G (IgG یک آنتی بادی گلیکوپروتئینی است که پاسخ های ایمنی مانند فاگوسیتوز را تنظیم می کند و همچنین در بیماری های خودایمنی دخیل است. IgG های موش دارای چهار ایزوتایپ مجزا، یعنی IgG1، IgG2a، IgG2b و IgG3 است. IgG1 کار تنظیم پدیده ثبوت مکمل در موش ها را بر عهده دارد. آنتی بادی بزی علیه IgG (مولکول کامل) موشی کنژوگه با HRP است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.