سبد خرید 0
سبد خرید 0

آنتی‌بادی بزی علیه (اختصاصی زنجیره

آنتی‌بادی IgA نقش مهمی در ایمنی مخاطی دارد و به پاتوژن ها متصل می‌شود تا به غشای مخاطی وارد نشوند. آنتی‌بادی بزی علیه (اختصاصی زنجیره آلفا IgA (α موشی کنژوگه با HRP می‌تواند برای تعیین IgA ترشحی (sIgA) استفاده شود. کاربرد دیگر آن در ELISA مستقیم است. این محصول به‌طور اختصاصی با IgA موشی واکنش می‌دهد. 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.