سبد خرید 0
سبد خرید 0

dNTP Mix (PCR Grade) 10 mM each

محصول dNTP Mix (PCR Grade) 10 mM each برند Vazyme، ترکیبی از چهار نوکلئوتید dATP، dCTP، dGTP و dTTP است که با خلوص بسیار بالا برای استفاده در انواع مختلف واکنش های PCR، RT-PCR و سنتز cDNA تولیدشده است. 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.