رنگ DNA برای ژل برند SERVA

رنگ DNA برای ژل

رنگ DNA برای ژل برند SERVA آلمان، یا SERVA DNA Stain G یک جایگزین مطمئن برای رنگ اتیدیم برماید برای شناسایی اسیدهای نوکلئیک در ژل آگارز است. رنگ DNA برای ژل برند SERVA، می تواند به محلول ژل در الکتروفورز ژل آگارز اضافه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *