سبد خرید 0
سبد خرید 0

Water DEPC-Treated

Water DEPC-Treated

آب دپس Water, DEPC-Treated برند سانتا کروز Santa Cruz آمریکا  آبی است که توسط ماده دپس (دی اتیل پیرو کربنات) تیمار گردیده سپس با فیلتر، خالص و استریل شده است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.