سبد خرید 0
سبد خرید 0

کیت استخراج پلاسمید

کیت استخراج پلاسمید برند Vazyme

کیت استخراج پلاسمید برند Vazyme، بر پایه روش لیز SDS-آلکالین جهت استخراج پلاسمید از  1-5 میلی لیتر محیط کشت باکتری تولید شده است. با استفاده کیت استخراج پلاسمید برند Vazyme، در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه بدون استفاده از فنل، کلروفرم و رسوب دهی با اتانول پلاسمید استخراج می شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.