سبد خرید 0
سبد خرید 0

محلول پایدارکننده RNA برند ™Invitrogen

محلول پایدارکننده RNA برند ™Invitrogen

محلول پایدارکننده RNAlater®) RNA) یک معرف آبی نگه‌دارنده بافت می‌باشد که به‌سرعت به داخل بیشتر بافت‌ها نفوذ کرده و از مولکول RNA در نمونه‌های تازه حفاظت می‌کند. درنتیجه دیگر نیاز نیست که نمونه‌ها را فریز کنید بلکه آن‌ها را در ®RNAlater غوطه‌ور کنید تا در زمان دیگری آزمایشات را انجام دهید.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.