سبد خرید 0
سبد خرید 0

سوبسترای کروموژنیک ایکس گل X-Gal

ایکس گل X-Gal برند Santa Cruz آمریکا

‫ X-Gal توسط آنزیم بتا-گالاکتوزیداز در پیوند بتا 1 به 4 بین گالاکتوز و بخش 5Bromo-4-chloro-3-indolyl شکسته می‌شود و باعث تولید رسوب آبی‌رنگ و غیر محلول دی کلرو دی برومو-ایندیگو می‌شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.