سبد خرید 0
سبد خرید 0

User Guide RNAlater® Tissue Collection RNA Stabilization

User Guide RNAlater® Tissue Collection RNA Stabilization

محلول پایدار کننده RNA (RNAlater®) بر بافت های پستانداران، گیاهان، ماهی، دروزوفیلا، قورباغه پنجه‌دارو باکتری اشریشیا کلی تست شده است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.