سبد خرید 0
سبد خرید 0

Material safety data sheets (MSDS)

Material safety data sheets (MSDS)

محلول پایدار کننده RNA (RNAlater®) یک معرف آبی نگه دارنده بافت می باشد که به سرعت به داخل بیشتر بافت ها نفوذ کرده و از مولکول RNA در نمونه های تازه حفاظت می کند.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.