نام شخص حقیقی / حقوقی :شرکت آثل طب راد مد ایرانیان
وب‌سایت:https://atrmed.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:021-66379026
آدرس:اردبیل ، بازار مسگران ، خ ناصر علی صوفی ، پاساژ امام حسین ، پلاک 57 ، طبقه 2
کدپستی:5614637919
کد اقتصادی411649646793
شماره ثبت / ملی14787/14008769580
گیرنده: - - -
نام شخص حقیقی / حقوقی :
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
کل۰ تومان0۰ تومان
مبلغ کل ۰ تومان
مبلغ نهایی ۰ تومان
تومان
مهر و امضای فروشگاه
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب