سبد خرید 0
سبد خرید 0

آلودگی-محیط-کشت

آلودگی محیط-کشت

آلودگی محیط کشت
درصورتی‌که آلودگی باکتریایی یا قارچی شدید باشد، با چشم غیرمسلح می‌توان حضور باکتری‌ها و قارچ‌ها را در محیط کشت مشاهده

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.