سبد خرید 0
سبد خرید 0

بیو لجند

شرکت BioLegend

محصولات شرکتBioLegend در زمینه علوم اعصاب،ایمونوفنوتایپینگ سلول،سایتوکین ها و کموکاین ها،سرطان، سلول های تنظیم کنندهT،سلول های بنیادی،ایمنی ذاتی، تجزیه و تحلیل چرخه سلولی،آپوپتوز، وآنتی بادی های اختصاصی مودیفکشن است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.