سبد خرید 0
سبد خرید 0

کیمن کمیکال

شرکت شیمیایی کیمن Cayman Chemical

شرکت شیمیایی کیمن Cayman Chemical، کیت‌های سنجش بیوشیمیایی، آنتی‌بادی‌ها و پروتئین‌های نوترکیب را تولید کرده و همچنین در ارائه خدمات سنتز، تجزیه‌وتحلیل ماده شیمیایی، توسعه، غربالگری آزمایش و کشف مواد دارویی را نیز پیشتاز می‌باشد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.