سبد خرید 0
سبد خرید 0

بایو رد

شرکت بایو رد Bio-Rad

شرکت بایو رد Bio-Rad، یکی از پنج شرکت برتر دنیا در زمینه ارائه دستگاه های آزمایشگاهی، نرم افزار، مواد مصرفی در حوزه ی زیست شناسی سلولی، بیان ژن، تخلیص پروتئین، تعیین مقدار پروتئین، ابداع و تولید دارو، ایمنی مواد غذایی و آزمایش کنترل کیفیت محیطی همراه با آموزش علمی است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.