سبد خرید 0
سبد خرید 0

بیان پروتئین نوترکیب در اشریشیاکلی E. coli

بیان پروتئین نوترکیب در اشریشیاکلی E. coli

بیان پروتئین نوترکیب در اشریشیاکلی E. coli شرکت آرکا طب روهام (ATR) ،به‌صورت یک پانل جامع انتخابی برای تولید پروتئین هدف شما در سیستم E. coli با تضمین مقدار پروتئین، خلوص و همچنین سطح اندوتوکسین جهت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی مختلف به‌خصوص تولید آنتی‌ژن‌های پروتئینی و آزمایش کاندید واکسن عرضه می‌شود.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.