سبد خرید 0
سبد خرید 0

بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت Annexin

شرکت آرکا طب روهام (ATR) خدمات بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت Annexin به‌صورت یک پانل جامع، نگهداری و پاساژ رده‌های سلولی، سنجش میزان زنده ماندنی سلول و سمیت مواد و بررسی آپوپتوز با استفاده از کیت Annexin و بررسی چرخه سلولی با استفاده از رنگ propidium iodide (PI) جهت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی مختلف ارائه می‌دهد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.